Hako GmbH е една от водещите международни компании-производители на почистваща техника.
Създават иновативни машини за почистване, както и многофункционални приложения към тях за клиенти от цял свят.