• Марка:
  • Kiter
  • SKU:

PEGASUS - Kiter - Суперконцентрат за ежедневно и основно ръчно и машинно почистване. TDS

PEGASUS е предназначен за ежедневно и основно ръчно и машинно почистване на подове, стени, стълби, мебели, оборудване, прозорци, стъкла.