• Марка:
  • Kiter
  • SKU:

ECOSOL - Kiter - Неутрален обезмасляващ и смиващ препарат за следстроително почистване. TDS

Мощен обезмаслител с универсална употреба на базата на вещества с естествен произход, свободни от въглеводородни разтворители, фосфати и производни на бензен.