• Марка:
  • Kiter

BETA - Kiter - Суперконцентрат. Препарат за почистване и поддръжка на подове и повърхности. TDS

Суперконцентрат за бързо ежедневно почистване на  повърхности.

Приложим върху всички видове водоустойчиви повърхности.