• Марка:
  • Kiter
  • SKU:

ALIGEN - Kiter - Алкохолен обезмаслител съгласно H.A.C.C.P. TDS

Препарат на базата на алкохол и активни феноли. Съставът осигурява бързо изсъхване без остатъци  и позволява да се почиства по време на непрекъснат производствен цикъл.

 

TDS