• Марка:
  • Kiter

AL 106 Chlor - Kiter - Хлорактивен обезмаслител със саниращо и избелващо действие съгласно H.A.C.C.P. TDS

Обезмасляване, саниране и избелване без образуване на пяна. Бързо отстранява мазнини и всякакви органични замърсявания от подове, стени, машини и оборудване във всеки вид индустрия. Осигурява перфектна хигиена и ефективна превенция срещу риска от микробиологично замърсяване в отделите за обработка и съхранение на хранителни продукти.