Калциев хлорид

Описание на продукта и начини на употреба.


В сурови зимни условия, гранулите на Калциев Хлорид се използват като изключително ефикасно средство за предотвратяване образуването на лед и поледица , за бързо размразяване на силно обледени участъци, както и през пролетта като потискащ образуването на прах агент на неасфалтирани и непавирани пътни участъци.Действието му като потискащо праха вещество е няколко месеца.


Предимства
Намалява с 50% количеството сол, необходима за зимно почистване.
Хигроскопичният характер на разтвор на Калциев Хлорид го прави изключително ефикасно спойващо вещество и не позволява образуването на прах и сол във въздуха ,причинявани от движението на автомобили.
Течният разтвор на Калциев Хлорид действа продължително и не се стреми да възвърне твърдата си форма ,както това се получава с Натриев Хлорид.
Ниски складови и транспортни разходи- 1 Тон гранулиCa Cl2 се равнява на 6 Тона разтвор за пръскане.
Работи при екстремално ниски температури.


УПОТРЕБА
А. СУХО ПРЪСКАНЕ 
1. В чист вид ,чрез директно сухо пръскане на гранули,без прибавка на други обезледяващи средства.Скоростта на топене на леда е изключително висока, действието му се отчита незабавно и не позволява образуването на нов лед за продължителен период от време.
Приложение : В този вид се ползва за размразяване на силно заледени участъци с черен лед , дворове, паркоместа, по улици или тротоари, на места, до които машините за разпръскване нямат достъп.
Важно !!! Задължително е използването на гумени ръкавици.


Б. ТЕЧНО ПРЪСКАНЕ 
2. С воден концентриран разтвор – превантивно, против заледяване, 
преди снеговалеж.
 Калциев Хлорид CaCl2 гранули

​​​​​​​

Съотношения за приготвяне на различни концентрирани водни разтвори:


T° C      % концентриран     Кг. гранули 96%      Литри Вода

                        разтвор          Калциев Хлорид     
От -5° C 
до -10° C         17%
                     25 кг.                        116 л.
                                                       50 кг.                        232 л.
                                                       100 кг.                      465 л.
                                                       200 кг.                      930 л.
                                                       300 кг.                     1395 л.
                                                       500 кг.                      2324 л.
                                                       1000 кг.                   4647 л.
От -10° C 
до -18° C        20%
                       25 кг.                         95 л.
                                                       50 кг.                        100 л.
                                                       100 кг.                      380 л.
                                                       200 кг.                      760 л.
                                                       300 кг.                     1140 л.
                                                       500 кг.                     1900 л.
                                                       1000 кг.                   3800 л.
От -18° C 
до -26° C        22%
                        25 кг.                        84 л.
                                                        50 кг.                       168 л.
                                                        100 кг.                    336 л.
                                                        200 кг.                    673 л.
                                                        300 кг.                    1000 л.
                                                        500 кг.                    1682 л.
                                                        1000 кг.                  3364 л.
​​​​​​​Различните концентрирани разтвори се приготвят в зависимост от температурата на въздуха. При понижаване на температурите се увеличава концентрацията на разтвора. 30% концентриран разтвор на Калциев Хлорид действа при екстремално ниски температури - от - 35° С до - 40° С. За приготвянето на водния концентриран разтвор се препоръчва 2/3 от вместимостта на предназначения за това съд да се напълни с вода, след което определеното за разтваряне количество Калциев Хлорид се добавя постепено и се разбърква с механична бъркалка или въздушен компресор.


3. КОМБИНАЦИЯ НА 1/3 ОТ ВОДЕН РАЗТВОР НА Ca Cl2 + 70% Na Cl 
1/3 от приготвения концентриран воден разтвор на Ca Cl2 се допълва с 2/3 сух Na Cl.


Съхранение и складиране на продукта
Гранулите на Ca Cl2 не са опасни и ако се съхраняват в сухо помещение , без влага и прах, тяхната годност и действие се запазва за срок от две години от датата на производство.

Разтворът на Калциев Хлорид е умерено корозиен по отношение на стоманени и алуминиеви повърхности.
За препоръчване е разтворът да се съхранява в съдове от въглеродна стомана, полипропилен, полиетилен или полиестер.